SLUŽBY NELZE POSKYTNOUT

Služby nelze poskytnout:

  • osobám, které žádají o službu, kterou denní stacionář neposkytuje
  • osobám, se závislostí na omamných látkách
  • osobám s psychiatrickou diagnózou, která není kompenzována a stabilizována, převažuje nad mentálním postižením a svými projevy znemožňuje soužití zájemce v kolektivu
  • osobám s infekčním onemocněním
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje soustavný zdravotnický dohled