POSLÁNÍ

Posláním služby je podpora uživatele, aby se stal v co největší možné míře samostatným, dokázal si poradit v běžných životních situacích, aby našel uplatnění ve společnosti, využíval jak své schopnosti, tak i dovednosti k posílení svého sebevědomí a hodnoty. Umožňujeme mladým lidem se zdravotním postižením setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí.