CÍLOVÁ SKUPINA

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením, starší 18 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou dále pokračovat ve studiu, či přípravě na povolání. Osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech, osoby zbavené zcela, či částečně i nezbavené způsobilosti k právním úkonům, které vyžadují péči, či dopomoc druhé osoby.