CÍL

Cílem  služby je, aby uživatelé denního stacionáře v rámci svých schopností a možností získali samostatnost ve zvládání každodenních aktivit, aby si uvědomovali svá práva, povinnosti, ale také byli zodpovědnými. Dále získali schopnosti komunikace, aby dokázali sami o sobě rozhodovat, účastnili se společenského a kulturního dění, aby byli informováni o tom, jak a na koho se obrátit při řešení své nepříznivé životní situace.