ŽEBŘÍK - obecně prospěšná společnost

Naše poslání

Obecně prospěšná společnost ŽEBŘÍK je nezisková organizace aktivně pomáhající spoluobčanům s handicapem.

Našim cílem je vytvořit soběstačnou a samostatně fungující organizaci.

ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost byla založena 26.9.2008 zakládací smlouvou o založení obecně prospěšné společnosti. Jedním ze zakladatelů je soukromá základní škola pro žáky s více vadami, Ostrava, s.r.o. , která se již 18 let věnuje péči a vzdělávání dětí s kombinovanými vadami v ostravském regionu. Právě tato letitá zkušenost v oblasti vzdělávání dětí s handicapem stála u zrodu obecně prospěšné společnosti. Jedním z důvodů založení ŽEBŘÍKU byl dlouhodobý tlak rodičů na vedení školy v pokračování péče o jejich děti, tedy o rodinný typ sociálního zařízení, jakožto následné péče po ukončení povinné školní docházky. Model péče s individuálním přístupem, který se osvědčil při provozu školy. 

 

Správní a dozorčí rada ŽEBŘÍKU

 

Ve SPRÁVNÍ RADĚ zasedli:

• Richard GAZDA - předseda správní rady

• Mgr. Martin LOUČKA - člen

• Irena ŠTEFÁNÍKOVÁ - člen

 

V DOZORČÍ RADĚ zasedli:

• Mgr. Ing. Gabriela MILOTOVÁ - předsedkyně

• Ing. Arch. Jiří HALFAR - člen

• Ing. Zdeněk CHLOPČÍK - člen

• Mgr. Dalibor GAZDA - člen

• Alena SASÍNOVÁ  - POLARCZYK - člen

• MUDr. Hana ŽURKOVÁ - člen

• Prof. PhDr. RNDr. Stanislav POLOUČEK - člen

 

Ředitelkou ŽEBŘÍKU o.p.s. je paní:
• Mgr. Dagmar MAZÁKOVÁ


Projektový koordinátor ŽEBŘÍKOVA obchodu:
• Miroslav FIALA