ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO

Myšlenka o založení denního stacionáře vznikla již před mnoha lety.

Jednou se mne jedna maminka zeptala, co bude s jejím synem, až opustí naši školu, kterou navštěvuje. Já jsem jí tehdy řekla, že do té doby, než její syn ukončí povinnou školní docházku v naší Soukromé škole pro žáky s více vadami, tak něco vymyslím a jelikož jsem byla vedena otcem k tomu, že když něco slíbím, mám to i dodržet … tak i toto bylo jedním ze základů vzniku denního stacionáře Žebřík.

Stacionář vznikl hlavně na základě dlouholeté spolupráce s panem Richardem Gazdou, který také financoval rekonstrukci jeho  prostor.

Nynější zařízení se nachází v prostorech rodinného domu v Ostravě-Svinově, který nám nabídli rodiče jednoho z našich klientů. Stacionář je malý, ale velmi útulně  vybavený  s domácí atmosférou.

Další větší zařízení chceme vybudovat i v Ostravě-Nové Vsi. Věříme, že se nám podaří zajistit potřebné finance na jeho dostavbu.

 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a stéle pomáhají. Jsme vděční za každý váš dar, obětavou práci, radu i povzbuzení!

Přeji všem, ať jsou zde spokojení a šťastní.                                       

      Mgr. Dagmar Mazáková, ředitelka

V Ostravě 20.5.2013