INFORMACE O SLUŽBĚ

Pro koho je denní stacionář určen ?
  • Jsme tu pro lidi ve věku od 19 let s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pravidelnou podporu druhé osoby viz. cílová skupina.
  • Jsme tu pro ty, kteří chtějí trávit čas v malém rodinném kolektivu, maximálně 12 klientů s důrazem na individuální přístup.

 

V čem vám můžeme pomoci?
  • Uživatelům nabízíme smysluplně trávený denní pobyt ve všední dny od 7 do 16hod. s pestrým individuálním a skupinovým programem a zajištěnou osobní asistencí v péči o sebe.
  • Rodičům uživatelů tak umožňujeme věnovat se jiným než pečujícím aktivitám
 
Kolik pobyt ve stacionáři stojí?
  • Celková cena se skládá z ceny za pobyt. Cena za pobyt se vypočítává dle počtu hodin strávených v zařízení viz. Úhradovník.
  • Stravování máme zajištěno ve školní jídelně ZŠ Svinov, kam s uživateli na obědy denně docházíme.

 

Jak postupovat pokud máte zájem o službu?
  • Domluvte si schůzku s ředitelkou stacionáře, po telefonu či e-mailem viz. Kontakty.
  • Na schůzce si prohlédnete prostory stacionáře, bude vám představen program a aktivity stacionáře. Popovídáme si, co potřebujete a jak by služba ve vašem případě mohla probíhat.
  • O poskytování služby sepíšeme smlouvu, která bývá zpravidla uzavírána na dobu jednoho roku, poté může být po vzájemné dohodě prodloužena.