MUZIKOSETKÁNÍ

Muzikosetkání v Žebříku

Každý čtvrtek se v Žebříku setkáváme, abychom si hráli a zpívali s kytarou. Kromě kytary využíváme i další perkusní hudební nástroje (bubny, chřestidla, boomwhackers…).

Do Muzikosetkání jsou začleňovány prvky muzikoterapie, důraz je kladen na volnou hudební improvizaci, zpěv a hudební doprovod k písním.

Šárka J

 

Fotogalerie: MUZIKOSETKÁNÍ

Tato fotogalerie je prázdná.