AKTUÁLNĚ

Přijímáme nové klienty. Přijďte mezi nás! :-)

 
 
 
"Každý jsme anděl s jedním křídlem… Abychom vzlétli, musíme se obejmout."
Kolektivní tvorba klientů   
 
 
 

PRO KOHO TADY JSME

Náš denní stacionář poskytuje sociální ambulantní služby dospělým lidem (19 - 64 let) s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Moravskoslezského kraje, kteří mají v důsledku postižení sníženou samostatnost, nemohou pokračovat ve studiu, nebo se za běžných podmínek uplatnit na trhu práce.

 

KOMU SLUŽBU NEMŮŽEME POSYKTNOUT

 • osobám, které žádají o službu, kterou denní stacionář neposkytuje
 • osobám, které vyžadují trvalou, nepřetržitou individuální péči (osobní asistence)
 • osobám s infekčním onemocněním
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje soustavný zdravotnický dohled
 • osobám, které nejsou v naší cílové skupině
 • osobám závislým na omamných či návykových látkách
 • osobám, které pro své atypické chování, nejsou schopny soužití v kolektivu (např.: agresivita)

 

NAŠE POSLÁNÍ

 Posláním ŽEBŘÍKU je nabízet uživatelům služeb takové činnosti, které povedou k jejich osobnostnímu rozvoji, podpoří jejich samostatnost a co nejmenší závislost na jejich okolí a službě.

Aktivity a činnosti našich uživatelů nejsou uměle vytvořeny, ale vycházejí z běžných situací dne.

 

NAŠE ZÁSADY

Dbáme na to, aby klienti znali svá práva i své povinnosti.
Je pro nás důležité posilovat klienty ve vědomí vlastní hodnoty.
Zárověň posilujeme jejich roli v rámci společnosti.
 
 
 • Zásada individuálního přístupu - středem zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy.
 • Zásada podpory nezávislosti na službě či pracovníkovi - podporování co největší míry samostatnosti uživatele a zapojení do běžného života, nikoliv posílení závislosti na službě či pracovníkovi
 • Zásada respektování práv uživatele a rovného zacházení -  prioritní hodnotou je pro nás dodržování a ochrana práv uživatele. Přistupujeme rovně ke všem uživatelům, neupřednostňujeme jednoho uživatele na úkor jiných.
 • Zásada respektování hodnot a osobností uživatele - zachování lidské důstojnosti uživatele, máme úctu k jeho jedinečnosti a odlišnosti a tomu přizpůsobujeme způsoby komunikace a specifické metody práce
 • Zásada týmové spolupráce - základem poskytování služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce
 • Zásada profesionálního poskytnutí služby - základem kvality poskytovaných služeb je odbornost a profesionalita pracovníků, podpora v prohlubování jejich znalostí celoživotním vzděláváním, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • Zásada posílení zdravé stránky a udržení psychické rovnováhy – snažíme se udržovat pohodovou atmosféru, zařazovat aktivity odbourávající stres
 • Zásada aktivní účasti uživatelů na službě – uživatelé mají možnost rozhodovat o sobě samém a rozsahu poskytované podpory, spolupracují na tvorbě týdenního plánu a v rámci pravidelných denních komunit mají příležitost vyjádřit své přání
 • Zásada spolupráce s rodinami a příbuznými – pořádáme neformální setkání s rodiči a příbuznými, zjišťujeme spokojenost s poskytovanou službou prostřednictvím anonymního dotazníku nejméně 1x ročně.
 • Zásada transparentnosti – vybrané dokumenty služby jsou přístupné veřejnosti

„Hodnota potenciálu závisí na ochotě a schopnosti jej použít“

 

MÁME OTEVŘENO

Ve všední dny

od pondělí do pátku

od 7.00 do 16.00 hodin

PODPORUJÍ NÁS