Fotogalerie: Úvodní stránka

Denní stacionář ŽEBŘÍK

Myšlenka vzniku následné péče vznikla již před mnoha lety.  Jednou se mne jedna maminka zeptala, co bude s jejím synem, až opustí naši školu, kterou navštěvuje. Já jsem jí tehdy řekla, že do té doby, než její syn ukončí povinnou školní docházku v naší Soukromé škole pro žáky s více vadami, tak něco vymyslím a jelikož jsem byla vedena otcem k tomu, že když něco slíbím, mám to i dodržet…. tak i toto bylo jedním ze  základů vzniku Stacionáře Žebřík.